image_pdfimage_print

ALTRA SAT 2000 Ohër

2022  Vërejtje publike Përdorimi i gjuhës, Riemetimi i serviseve programore Vendim për marjen e masës vërejtje publike  –  Altra – Sat 2000 – (neni 141 … […]Accessibility

Accessibility