image_pdfimage_print

Prilep

1. KDS-Kabеll Net – pako përmbledhëse (përditësuar më 01.12.2021)

Ohër

1. INFEL-KTV – pako përmbledhëse –  (përditësuar më 03.12.2021) 2.  ALTRA-SAT 2000  – pako përmbledhëse (përditësuar më 20.10.2021)

Negotinë

1. Inel Internacional – pako përmbledhëse për të gjithë filialet (përditësuar më 15.14.2020)

Makedonski Brod

1. КАBEL АS КТV – pako përmbledhëse (përditësuar më 15.09.2020)

Kumanovë

1. MULTIMEDIA-NET – pako përmbledhëse për Kumanovë, Shkup dhe Bërvenicë (përditësuar më 29.10.2021) 2. IP SISTEMS  – pako përmbledhëse – (përditësuar më 01.10.2021) 3.  KOMBO 2003 … […]

Kriva Palankë

1. TRANSHPED TREJD – pako analoge (përditësuar më 29.10.2021)

Kërçovë

1.KABLEKAL – pako përmbledhëse  (përditësuar më 02.11.2021) 2. ANTENA AS KTV  – pako përmbledhëse  (përditësuar më 13.09.2021) 3. SHEPROM-BELLA – pako përmbledhëse  (përditësuar më 30.07.2020)

Kavadarci

1. Inel Internacional  – pako përmbledhëse për Kavadar, Negotinë, Rosman dhe Demir Kapi (përditësuar më 01.12.2021)

Krushevë

1. KDS – KABEL NET DOO Prilep – pako analoge  (përditësuar më 07.08.2019)

Dellçevë

1.  BIV PIRAMIDA – fsh. Zvegor pako përmbledhëse (përditësuar më 13.09.2021)Accessibility

Accessibility