image_pdfimage_print

Kronikë nga seanca 28-të

Shkup, 24.09.2021 –Në seancën e 28-të Këshilli i Agjencisë solli Udhëzimin për ndryshimin e Udhëzimit për reklamimin e paguar politik për Zgjedhjet lokale 2021 nr. 01-3457/1 … […]

Kronikë nga seanca e 27-të

Shkup, 21.09.2021 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme e ndërpreu procedurën për miratimin e Draft-udhëzimit për reklamimin politik me pagesë për Zgjedhjet lokale … […]

Kronikë nga seanca e 26-të

Shkup, 13.09.2021 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë solli vendim për rritjen e Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin … […]

Kronikë nga seanca e 25-të

Shkup, 09.09.2021 – Këshilli i  Agjencisë solli vendim për ndarjen e mjeteve finansiare për familjet e personave të vdekur nga zjarri në spitalin modular  për Kovid në tetovë, … […]

Kronikë nga seanca 1-rë

Shkup, 09.01.2020 –Në seancën e 1-rë mbajtur më 03.01.2020, Këshilli i Agjencisë miratoi 3 Vendime për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës, dhe atë: … […]

Kronikë nga seanca 2-të

Shkup, 13.01.2020 –Në seancën e 2-të mbajtur më 13.01.2020, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të TRD TV KISS, Zllate SHPKPV … […]

Kronikë nga seanca 3-të

Shkup, 15.01.2020 –Në seancën e 3-të bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja administrative, Këshilli i Agjencisë inicoi procedurë për marrjen e licencës për radio transmetim ndaj TRD KANAL … […]

Kronikë nga seanca 4-të

Shkup, 28.01.2020 –Në seancën e 4-të të Këshillit të Agjencisë u shqyrtua raporti tremujor mbi punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën … […]

Kronikë nga seanca 5-të

Shkup, 29.01.2020 –Duke pasur parasysh se janë mënjanuar pengesat për kryerjen e procedurës, Këshilli i Agjencisë në seancën e 5-të miratoi Vendim për pezullimin e … […]

Kronikë nga seanca 6-të

Shkup, 31.01.2020 –Në seancën e sotme të Këshillit të Agjencisë, u dha miratimi për ndryshim të Planit vjetor të prokurimit publik për vitin 2020 të Agjencisë … […]Accessibility

Accessibility