Vendime/akte nga seanca nr.6 – 19.02.2024

Aktvendim për paralajmërim publik dhe përjashtim të ritransmetimit të shërbimit programor të Operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik Shoqëria Tregtare Radiodifuzive-operator i rrjetit kabllor … […]

Vendime/akte nga seanca nr.2 -11.01.2024

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Tregtare Radiodifuzive për Radioaktivetet RADIO ZORA SHPKNJP Dellçevë. Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive … […]

Vendime/akte nga seanca nr.1 – 04.01.2024

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Institucioni i arsimit të lartë privat Universiteti i Shkupit – Shkup, Institucion radiodifuziv jofitimprurës UNIVERZUM SHKUPAccessibility

Accessibility