Kronikë nga seanca e 24-të

Shkup 30.05.2024. – Në seancën e 24-të Këshilli i Agjencisë shqyrtoi Raportet për prezantimin mediatik zgjedhor në rrethin e dytë të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet … […]

Kronikë nga seanca e 23-të

Shkup 23.05.2024. – Në seancën e sotme të 23-të Këshilli i Agjencisë ka miratuar Raportin për reklamimin e paguar poltik të transmetuesve për rrethin e dytë … […]

Kronikë nga seanca e 22-të

Shkup 20.05.2024. – Në seancën e sotme të 22-të, për shkak të mos përmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi (5) të LSHMAAV, gjegjësisht mos pagesës … […]

Kronikë nga seanca e 21-të

Shkup 11.05.2024. – Në seancën e 21-të Këshilli i Agjencisë, miratoi Raportin për reklemimin e paguar politik të transmetuesve për rrethin e parë të fushatës zgjedhore … […]

Seanca nr.25 – 31.05.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën nr. 25 e mbajti me datë 31.5.2024 nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 12:00. RENDI I … […]

Seanca nr. 23 – 30.5.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën nr. 23- e mbajti me atë 30.05.2024 me fillim në ora 14:30 RENDI I DITËS Miratimi i … […]

Seanca nr.23 – 23.05.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën nr.22  e mbajti me datë 23.5.2024  nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 10:30. RENDI I DITËS … […]

Seanca nr. 22 – 20.5.2024

Agjencisa për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën nr. 22 e mbajti me datë 20.5.2024 nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 14:00. RENDI I … […]Accessibility

Accessibility