1

Informatat për radiodifuzerët

Shkresa deri te radiodifuzerët nacional dhe ato në nivel rajonal që emetojnë program në rajonin e Shkupit për heshjten zgjedhore, për shkak të përsëritjes së votimit në Komunën e Çairit

Shkresë deri te radiodifuzerët për fillimin e monitorimit të periudhës nga shpallja e Zgjedhjeve lokale 2017

Informatë për takimin e punës me radiodifuzerët nacional për rregullat e informimit deri në fillim të fushatës zgjedhore

Prezantimi i rregullave të informimit mediatik zgjedhor deri në fillim të fushatës zgjedhore

Prezantimi i monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor gjatë fushatës zgjedhore

Prezantimi për format tjeta të prezantimit mediatik zgjedhor