1

Kontakte

Agjencia për shërbime mediatike  audio dhe audiovizuele

Pallati Panko Brashnarov palace, rr.“Makedonija” nr.38, 1000 Shkup

Тel:  389 (02) 3103 400

E-maili: contact@avmu.mk

www.avmu.mk


Personi i obliguar për parregullsi në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

Person përgjegjës për pranimin e kërkesave nga tregues

Oficerët për mbrojtjen e të dhënave personale

Lista e personave të punësuar në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele