Kronikë nga mbledhja e 12-të

Shkup, 23.03.2015 – Këshilli i Agjencisë dha leje për drejtorin e Agjencisë për pagesën e mjeteve për bashkëfinancimin nacional të projektit të Agjencisë IPA TAIB 2009 – “Forcimin e kapaciteteve administrative të trupave rregullatorë për telekomunikim dhe medie për rregullimin efikas të shërbimeve të reja digjitale dhe atyre multifunksionale”.Accessibility

Accessibility