Kronikë nga mbledhja e 33-të

Shkup, 21.10.2015 – Këshilli i Agjencisë miratoi dy vendime me të cilat lejohet ndryshimi i strukturës pronësore të SHTR G-TV TELEVIZIJA SHPKNJP Gostivar dhe SHTR B-97 SHPKNJP Manastir dhe një vendim për shfuqizimin e vendimit me të cilën është lejuar ndryshim në strukturën pronësore të SHTR RADIO OHRID SHPK Ohër. 

U miratua informata për vendimin për prishjen e furnizimit publik – Analiza e gjinive në konceptet dhe përmbajtjet programore të mjeteve për informim publik.

Këshilli i Agjencisë miratoi plotësimin dhe ndryshimin e Planit vjetor për furnizime publike në vitin 2015 dhe për zbatimin e procedurës për furnizim publik: blerja e kafematëve me material harxhues.Accessibility

Accessibility