Kronikë nga seaca ne 11-të

Shkup,22.04.2021-Në seancën e djeshme të Këshillit të Agjencisë u soll Vendim mbi refuzimin e Aplikimit për pjesëmarrje në një konkurs çmimesh publike për dhënie leje për radio transmetim të një shërbimi programor në nivel lokal, në zonën e Stumicës,për mospërmbushjen e kushteve të programit të përcaktuar në Vendimin për zhvillimin e një konkursi publik për dhënien e licencës së transmetimit në radio.Si pasojë u mor një vendim  Konkursi ishte I pasuksesshëm sepse asnjë nga afatet nuk ishte përmbushur dhe ska asnjë aplikim që plotëson kushtet e përcaktuara në konkurs.

Në këtë seancë,Këshilli gjithashtu miratoi një Vendim mbi zhvillimin e një konkursi të hapur për dhënie licence për radio transmetim të shërbimit të programit muzikë-fjalim radio me format të përgjithshëm në Gjuhën maqedone në nivel lokal,në komunën e Novo Sellës.Accessibility

Accessibility