Kronikë nga seacna e 17-të

Shkup, 30.05.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 17-të dha miratimin për sigurimin shtesë të mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës për prokurim publik-shërbim : Ruajtja e higjienës për nevojat e Agjencisë dhe rrjedhimisht për ndryshim Vendimi për nevojë nga prokurimi publik.Accessibility

Accessibility