Kronikë nga seanca 13-të

Shkup,19.05.2021-Këshilli I Agjencisë në seancën e 13-të të mbajtur më 18 maj,miratoi një DRAFT rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për detyrimet e transmetimit program I lëshuar, program muzikor, dokumentar dhe artistk.Pas tekstit për ndryshimin e rregullores është hapur një debat publik,që zgjati për 30 ditë Agjencia I ka dhënë miratim Drejtorit të Agjencisë për të miratuar një plan veprimi për parandalimin e korrupsionit të Agjencisë së Shërbimeve të Mediave Audio dhe Audiovizive 2021.Në lidhje me njoftimet për ndryshimin e strukturës së pronësisë, Këshilli I Agjencisë miratoi dy Vendime që lejuan ndryshimin e strukturës së pronësisë së TRD KOMETA 2000 Rade SHPKPV Gostivar dhe TDR TV SHUTEL SHPKPV Shkup.

Në këtë seancë,Këshilli I Agjencisë gjithashtu miratoi një Vendim për fshirjen nga regjistri I transmetimetuesit TRD RADIO 102 KA-FM SHPKPV Strug..

Me qëllim të fillimit të procedurave që janë në përputhje me Planin Vjetor Publik për vitin 2021të Agjencisë, Këshilli i dha miratime Drejtorit  për kryerjen e procedurave publike shërbim I mirëmbajtjes së internetit në faqen e Agjencisë,dhe për vazhdimin e rëndësishëm të ekzistimit dhe blerjes së çertifikatave të reja dixhitale..

Këshilli I Agjencisë arriti në një konkluzion për të mos aprovuar Ankesën nr.04-1815/3 nga 11.05.2021 për Vendimin nr.04-1815/ 1 nga 29.04.2021.Accessibility

Accessibility