Kronikë nga seanca 13-të

image_pdfimage_print

Shkup, 05.03.2020 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi tre Vendime për ndalimin e procedurave të inicuara për heqjen e licencave për transmetim televiziv ndaj: ТRD АМАZON SHPKPV Shkup, ТRD Shutell SHPKPV Shkup dhe ТRD КАPITOLL FМ SHPKPV Shkup.

Për mosplotësimin e detyrimeve nga neni 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, pra tarifë e papaguar vjetore për licencë për radio transmetim brenda afatit të përcaktuar ligjor, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për heqjen e licencës për radio transmetim televiziv ndaj TRD Zoran Zdravkoviq MX-RADIO Ohër SHPKPV.

Këshilli i Agjencisë gjithashtu miratoi dhe dy Vendime për fshirje nga regjistri i transmetuesit për TRD Radio BRAVO SHPKPV Kumanovë dhe TRD RTV DRINI SHPKPV Strugë.

Për të inicuar një procedur që është në përputhje me Planin Vjetor  të prokurimit publik për 2020 të Agjencisë, Këshilli dha miratim drejtorit të Agjencisë për të kryer procedurën prokurim publik-mallra: rrymë elektrike.Accessibility

Accessibility