Kronikë nga seanca 2-të

Shkup, 23.01.2019. –Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë  solli Vendim për ndalimin e procedurës së inicuar për marrjen e licencës për radio transmetim ndaj Kompanisë tregtare të transmetuesit RFM SHPKPV Shkup.

Këshilli i  Agjencisë e refuzoi Propozimin nr.04-80/9 nga 18.01.2019.Accessibility

Accessibility