Kronikë nga seanca 20-të

Shkup, 03.05.2019. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për refuzimin e kërkesës për shtyrjen e miratimit të Vendimit e Këshillit të Agjencisë për licencë për radio transmetim të shërbimeve programore, radio fjalim-muzikë nga format i specializuar ku lloji dominues i programit ka një funksion argëtues, në gjuhën shqipe dhe maqedonase, në nivel shtetëror.

Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja, Këshilli i Agjencisë miratoi 2(dy) Vendime për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj operatorve: ALTRA-SAT 2000 SHPKPV Ohër dhe  KABLEKALL import-eksport SHPKPV Кërçov për ritransmetim të shërbimeve programore që nuk përfshihen në çertifikatat e regjistrimit të lëshuara nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (neni 141 nga LSHMAAV).Accessibility

Accessibility