Kronikë nga seanca e 11-të

Shkup, 21.03.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 11-të miratoi Draft raportin vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022.

Këshilli i Agjencisë ka miratuar 14 vendime për ndalimin e procedurave të iniciuara për revokim të licencave për shkak të pagesës së plotë të taksës vjetore për licencë për transmetim televiziv për transmetim televiziv dhe radio, përkatësisht për: Radio Vallandovë, Galaxy-2002 Kavadar, Radio La Costa Vinica, Radio. Madison Kërçovë, Kanal 77 Shtip, Metropolis Radio Shkup, Radio Red FM Tetovë, TV Spektra Opsh.Labunishta, TV Zdravkin Veles, TV Era Shkup, TV Kaltrina Struga, Radio Arachina, Radio Choki 5 Prilep, TV Shutel Shkup.

Në lidhje me njoftimin për ndryshim të strukturës së pronësisë, Këshilli i Agjencisë ka miratuar Vendim me të cilin lejohet ndryshimi i strukturës pronësore të Radios Transmetuese Komerciale PRO-FM nga Gostivari.

Sipas Planit Vjetor për Prokurim Publik për vitin 2023 të AVMU-së, Këshilli i Agjencisë miratoi Drejtorin që të marrë Vendim për zbatimin e procedurës për prokurimin publik të një shërbimi – larje automjetesh.Accessibility

Accessibility