Kronikë nga seanca e 13-të

Shkup, 04.02.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 13-të ka inicuar procedurë për heqjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive Televizioni Sonce SHPKNJP Prilep, për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 5 i LSHMAAV, gjegjësisht nuk ka paguar kompensimin vjetor për lejen e transmetimit televiziv.Accessibility

Accessibility