Kronikë nga seanca e 13-të

Shkup, 26.02.2018. – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi katër Vendime për ndalimin e procedurave të inicuara për marrjen e lejes për transmetim televiziv për transmetuesit në vijim: ТRD TV-ЕDO SHPKPV fsh.Lubin, Saraj, ТRD TV Shutel SHPKPV Shkup, ТRD RADIO VAT SHPK Shkupе dhe  TRD RTV DRINI SHPKPV Strugë.

Për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, përkatësisht për mospagim të tarifës vjetore për leje për transmetim televiziv, Këshilli i Agjencisë ka nisur procedurën për marrjen e lejes Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV HANA, Меvlan SHPKPV Kumanovë.

Këshilli i Agjencisë miratoi dhe Vendim me të cilën u miratua llogaria vjetore e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2017.Accessibility

Accessibility