Kronikë nga seanca e 19-të

Shkup 26.04.2024 – Në seancën e 19-të, mbajtur më 25.04.2024. Këshilli i Agjencisë ka iniciuar procedurë kundërvajtje kundër SHTR “KLAN MACEDONIA” SHPKNJP export-import-Saraj, Shkup, në bazë të mbikëqyrjes së pasqyrimit të mediave zgjedhore, ku është bërë shkelje e nenit 76-b paragrafi 3, dhe në lidhje me nenin 69- a është konstatuar paragrafi 2 i Kodit Zgjedhor, pra gjatë raportimit gjatë heshtjes zgjedhore për raundin e parë të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet Presidenciale 2024, televizioni në disa programe/përmbajtje të tij ka transmetuar informacione dhe materiale audiovizuele në lidhje me ose në në të cilat marrin pjesë pjesëmarrësit në zgjedhje.

Në të njëjtën kohë, Këshilli i Agjencisë miratoi Udhëzimin për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për transmetuesit për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të vitit 2024.Accessibility

Accessibility