Kronikë nga seanca e 2-të

Shkup, 11.01.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e dytë miratoi dy Vendime për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të SHTR Radio 5 Çoki SHPKNJP Prilep dhe për SHTR Radio Zora SHPKNJP Dellçevë. Në të njëjtën kohë, Këshilli miratoi një Vendim për miratimin e rritjes së Planit Financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizуеле për vitin 2024.Accessibility

Accessibility