Kronikë nga seanca e 2-të

image_pdfimage_print

Shkup,28.01.2021-. – Këshilli I Agjencisë në seancën e sotme ,I rishikoj raportet tremujore për punën e Agjencisë për Media Audio dhe Audiovizive,shërbimet për periudhën nga 1nëntor deri më 31 dhjetor 2020.Lidhur me njoftimin për ndryshimin e strukturs personale,Këshilli I Agjencisë miratoi një vendim me të cilin ndryshimi I stukturës së pronësisë së Tregtisë në kompani tregtare radiodifuzive RADIO SVETI NIKOLE SHPK Sveti Nikole.

Me qëllim të fillimit të procedurave që janë në përputhje me Planin Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2021 të Agjencisë,Këshilli I dha miratime Drejtorit të Agjencisë për të kryer procedurat e prokurimit publik të dhënat e shërbimit për arritjet e radio stacioneve dhe për pjesëmarrjen në shikimin e përgjithshëm të stacioneve televizive.programe mallrash për mbrojtjrn e kompjuterit personal,shërbime të audimit të shërbimeve,shërbime -bileta ajrore,shërbime të sigurimeve finansiare dhe shërbime nga një agjenci private për punësim.Accessibility

Accessibility