Kronikë nga seanca e 20-të

Shkup 26.06.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar Vendim për rritjen e planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2023, me qëllim të sigurimit të mjeteve financiare në vlerë të përgjithshme prej 300.000,00 denarë, të dedikuara për Dhënia e ndihmës financiare – Donacion për Këshillin për Etikë në Media të Maqedonisë, për të mundësuar funksionimin normal të Zyrës Ekzekutive dhe Komisionit për Ankesa.

Për shkak të mos respektimit të nenit 141 dhe nenit 143 paragrafit 3 të LSHMAAV, Këshilli i dha dy vërejtje publike operatorit Total TV.Accessibility

Accessibility