Kronikë nga seanca e 21-të

Shkup 26.06.2023 – Këshilli i Agjencisë miratoi vendim për dhënie të ndihmës financiare – donacion për Këshillin për Etik në media të Maqedonisë ETIKA PRESS Shkup, në shumë prej 300.000,00 denarë, me qëllim të mundësimit të funksionimit të qetë si organi i vetëm vetërregullues i medias në vend, deri në fillimin e projekteve me Zyrën Rajonale të UNESCO-s dhe Fondacionin Blancuerna – Spanjë.

 Accessibility

Accessibility