Kronikë nga seanca e 21-të

Shkup 11.05.2024. – Në seancën e 21-të Këshilli i Agjencisë, miratoi Raportin për reklemimin e paguar politik të transmetuesve për rrethin e parë të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet Presidenciale 2024.

Në pajtim me konstatimet e Raportit me shkrim për Total TV SHPK Shkup, për mbikëqyrjen e kryer të rregullt programore, Këshilli i Agjencisë miratoi Aktvendim me të cilin operatorit i është shqiptuar masa paralajmërim publik.

Për nevojat e Agjencisë dhe në pajtim me Planin për furnizime publike për 2024, Këshilli miratoi zbatimin e procedurave për furnizim publik mallra – pijeve dhe shërbime – çertifikimin e standartit ISO 9001:2015 sistem për menaxhim të cilësisë.Accessibility

Accessibility