Kronikë nga seanca e 22-të

Shkup 20.05.2024. – Në seancën e sotme të 22-të, për shkak të mos përmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi (5) të LSHMAAV, gjegjësisht mos pagesës së kompensimit vjetor për lejen e transmetimit, Këshilli i Agjencisë inicoi procedura për heqjen e lejeve për transmetim ndaj SHTR TV Shenja SHPKNJP Shkup dhe SHTR JON-Radio SHPK Strugë.Accessibility

Accessibility