Kronikë nga seanca e 23-të

Shkup 23.05.2024. – Në seancën e sotme të 23-të Këshilli i Agjencisë ka miratuar Raportin për reklamimin e paguar poltik të transmetuesve për rrethin e dytë të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet Presidenciale 2024 dhe Raportin për reklamimin e paguar politik të transmetuesve për Zgjedhjet Parlamentare 2024. Njëkohësisht, për nevojat e Agjencisë dhe në pajtim me Planin për furnizime publike për 2024, Këshilli miratoi zbatimin e procedurës për furnizim publik të shërbimit – mirëmbajtaja e ueb faqeve të Agjencisë.Accessibility

Accessibility