Kronikë nga seanca e 24-të

image_pdfimage_print

Shkup, 20.06.2022  – Në seancën e 24-të Këshilli i Agjencisë ka inicuar procedurë për marrjen e lejes për radio transmetim ndaj SHTR Ivanço Pashoski RADIO LAV SHPKNJP Ohër,Up1 nr.08-112 datë 05.01.2015 për shkak se poseduesi i lejes ka ndërprerë transmetimin e shërbimeve programore për më shumë se 30 ditë për arsye teknike, financiare ose arsye të tjera, e cila është bazë për marrjen e lejes për radio transmetim në pajtim me nenin 82 paragrafi 1 alinea 2 nga LSHMAAV.Accessibility

Accessibility