Kronikë nga seanca e 25-të

image_pdfimage_print

Shkup, 04.07.2022 –  Për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 82 paragrafi 1 аlinea 2  të Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, për faktin se mbajtësi i lejes ka ndërprerë transmetimin e shërbimeve programore për më shumë se 30 ditë për arsye teknike, finansiare ose arsye të tjera, Këshilli i Agjencisë ka marrë Vendim për marrjen e lejes për radio transmetim të SHTR RADIO LAV SHPKNJP Ohër.

Këshilli i Agjencisë ka miratuar ëdhe Vendim për miratimin e ribalancit të planit financiar të ASHMA-së për 2022 dhe Rregullore për ndryshimin e Rregullores për pagën bruto dhe kompensime të tjera në ASHMA



Accessibility

Accessibility