Kronikë nga seanca e 28-të

image_pdfimage_print

Shkup, 27.07.2022 –Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme, në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e programit të kontrollit dhe pas analizës së ekspertizës nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Këshilli i Agjencisë ka iniciuar procedurë penale kundër SHTR KANAL 5 Shkup dhe SHTR TV SITEL Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafi 5 dhe paragrafit 17 paragrafi 2 të LSHMAVV. Shkeljet i referohen transmetimit të spoteve teleshoping në të cilat paraqiten në mënyrë të rreme natyra dhe karakteristikat e produkteve, pra komunikimet komerciale audiovizive janë të pavërteta dhe të pandershme,  gjë që çorienton publikun dhe është në kundërshtim me interesat e konsumatorëve.

Këshilli i Agjencisë e pranoi Informimin për ndryshimin e Propozim-Vendimit për ndërprerjen dhe dhënien në shfrytëzim të përhershëm të pasurisë së luajtshme të Institucionit Kombëtar Teatri Shqiptar për fëmijë dhe të rinj, Shkup, sipas mendimit të Sekretariatit për Legjislacion.Accessibility

Accessibility