Kronikë nga seanca e 29-të

Shkup, 06.09.2023 – Këshilli i Agjencisë, në pajtim me raportin me shkrim për mbikëqyrjen e rregullt programore të operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik Shoqëria tregtare për prodhim, tregti dhe shërbime ALTRA-SAT 2000 SHPKNJP Ohër, lëshoi ​​një njoftim publik. qortim për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV

Në seancën e 29-të, Këshilli miratoi Vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të Ndërmarrjes Tregtare Transmetuese TELEVIZIA POLOG SHPKNJP Tetovë.Accessibility

Accessibility