Kronikë nga seanca e 30-të

image_pdfimage_print

Shkup, 25.10.2021 – Për shkak të harmonizimit me aktet egzistuese, Këshilli i Agjencisë solli Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullorës për mënyrën e shfrytëzimit, drejtimit dhe mirëmbajtjes së veturave zyrtare në ASHMA.

Me qëllim të nisjes së proceduarave të cilat janë në pajtueshmëri me Ligjin për furnizime publike për vitin 2021 të Agjencisë, Këshilli i dha miratim drejtorit të Agjencisë për realizimin e furnizimeve publike për transferimin e të dhënave në lokacionet e largëta, shërbime për shty dhe shikim sistematik të të punësuarve në Agjenci. Njëherit u miratuan edhe mjete financiare për rinovimin e shfrytëzimit e ty qasjeve deri te baza elektronike „Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“.Accessibility

Accessibility