Kronikë nga seanca e 34-ët

Shkup, 26.10.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 34-ët, miratoi Vendim për mos shpalljen e tenderit publik për dhënien e licencës për shërbime programore televizive me: formatin e përgjithshëm kryesisht argëtues, formatin e përgjithshëm kryesisht informativ dhe formatin e përgjithshëm. Llojet e përfaqësuara të programeve i realizojnë të tre funksionet mediatike, në nivel shtetëror, përmes një multipleksi tokësor dixhital, sepse me Studimin për përcaktimin e arsyetimit, u konstatua se nuk ka arsyetim për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës për program televiziv. shërbime për formatet e specifikuara të shërbimeve programore televizive.

Në lidhje me njoftimet për ndryshim të strukturës së pronësisë, Këshilli i Agjencisë ka miratuar Vendim me të cilin lejohet ndryshimi i strukturës pronësore të SHTR LIFE Radio Shkup.

Në të njëjtën kohë, Këshilli i Agjencisë miratoi drejtorin që të marrë Vendim për pagesën e mjeteve për qasje në të dhënat në sistemin e shpërndarjes së internetit të Regjistrit Qendror të RSM-së.Accessibility

Accessibility