Kronikë nga seanca e 4-ët

Shkup, 08.02.2023. – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme miratoi Vendim me të cilin miratohet rritja e planit financiar të ASHMA-së për vitin 2023. Me rritjen, u siguruan burimet financiare të destinuara për një ndihme-dhurim financiar një herë për popullsinë e vuajtur në Republikën e Turqisë dhe Republikën Arabe Siriane. Mjetet financiare do të paguhen në llogarinë e posaçme të dedikuar të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Fondi i Solidaritetit.
Këshilli i Agjencisë shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive për periudhën nga 1 tetor deri më 31 dhjetor 2022.
Në bazë të një kërkese të pranuar për konstatimin dhe ritransmetimin e paligjshëm të një pjese të përmbajtjes programore të TV Telma, Këshilli i Agjencisë ka marrë vendim për dërgimin e informacionit në Ministrinë e Punëve të Brendshme – Qendra për Luftimin e Krimit të Organizuar dhe të Rënda. në lidhje me ekzistencën e një dyshimi për shkelje të të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme nga EON TV International Ltd, Limassol Qipro.
Këshilli i Agjencisë autorizoi Drejtorin e Agjencisë që të marrë Vendim me të cilin do të miratohen Raporti Përfundimtar dhe Listat e Regjistrimit nga regjistrimi i kryer në Agjencinë për Shërbime Mediale Audio dhe Audiovizive për vitin 2022.
Në të njëjtën kohë, Këshilli i Agjencisë miratoi drejtorin që të marrë vendim për pagesën e mjeteve për qasje në të dhënat në sistemin e shpërndarjes së internetit të Regjistrit Qendror të RSM-së dhe i dha miratimin drejtorit të Agjencisë për zbatimin e një procedura për prokurimin publik të shërbimeve nga një agjenci private punësimi.Accessibility

Accessibility