Kronikë nga seanca e 40-të

Shkup, 03.10.2018 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë i dha miratim drejtorit të Agjencisë për publikimin dhe zbatimin e konkursit publik për punësim dhe për zbatimin e procedurës për punësimin e dy përmbaruesve-bashkëpunëtor në sektorin për çështje juridike.

Këshilli i Agjencisë shqyrtoi raportet për mbikëqyrjen (monitorimin) e kryer të prezantimit mediatic në Referendum 2018 i cili i referohet periudhës nga 21 deri më 27 tetor për transmetuesit në vijim 24 VESTI, КОMPANI 21-М, SITEL, КАNAL 5, ТЕLMA dhe ALSAT-М dhe morri qëndrim që drejtori i Agjencisë nuk duhet të inicojë procedurë kundërvajtëse.Accessibility

Accessibility