Kronikë nga seanca e 47-të

Shkup, 20.12.2018. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi Planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes programore dhe administrative për vitin 2019 dhe miratoi Programin për punën e Agjencisë për vitin 2019 (me Program të aktiviteteve të planifikuara dhe Planin finansiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2019).

Njëkohësisht, Këshilli solli Vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhjen e zëvendësdrejtorit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Vendimin për formimin e komisionit për vlerësimin dhe përzgjedhjen administrative të kandidatëve pas shpalljes së konkursit public për zgjedhjen e zëvendës i drejtorit.

 Accessibility

Accessibility