Kronikë nga seanca e 6-të

Shkup, 15.02.2023 – Këshilli i Agjencisë dha miratimin për sigurimin shtesë të mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës për prokurim publik – Shërbimet e auditimit për nevojat e Agjencisë, dhe rrjedhimisht për ndryshimin e Vendimit për nevojën për prokurim publik. .Accessibility

Accessibility