Kronikë nga seanca e 7-të

image_pdfimage_print

Shkup, 25.02.2022 – Në seancën e djeshme Këshilli i Agjencisë i dha  miratim drejtorit të Agjencisë për të marrë Vendim për shlyerjen e kërkesave të vjetëruara dhe detyrime të evidencës kontabël të ASHMA.Njëkohësisht, ka miratuar Vendim për miratimin e planit vjetor të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021.

Këshilli e pranoi Informacionin për të paguar tarifën vjetore të anëtarësimit për EPRA për vitin 2021.

Në pajtueshmëri me fondet e parashikuara me Planin financiar të ASHMA-së për vitin 2022, Këshilli i Agjencisë i dha miratim drejtorit të marrë Vendim për prokurimin e shërbimit-mirëmbajtjen e aparateve të kafeve.Accessibility

Accessibility