Kronikë nga seanca e 8-të

image_pdfimage_print

Shkup, 03.03.2022 – Bazuar në konstatimet nga mbikqyrja e kontrollit administrativ Këshilli i Agjencisë shqiptoi masën vërejtje publike ndaj SHTR TV GURRA SHPKPV Kërçovë, për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga LSHMAAV në raport për mossigurim të informacioneve që do t’u vihen në dispozicion të përdoruesve.

Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme inicoi procedurë për heqjen e lejes ndaj SHTR RADIO LA KOSTA SHPKPV Vinic, për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi 5 nga LSHMAAV në raport për mospagim në kohë të tarifës vjetore për lejen e transmetimit në radio.Accessibility

Accessibility