Kronikë nga seanca nr. 12

SHKUP, 28.02.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme e miratoi informacionin në lidhje me përqendrimin e palejuar medial tek SHTR RADIO MUZIKORE KMR Kumanovë, në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për veprimtari radiodifuzive. Shkeljen e Ligjit për veprimtari radiodifuzive konstatuar në seancën e 58-të të Këshillit të radiodifuzionit nuk është e paraparë si shkelje e rregullave për përqendrim të palejuar medial të përmbajtura në Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, që domethënë në pajtueshmëri me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele tek ky radiodifuzer nuk ka përqendrim të palejuar medial në lidhje me shkeljen e konstatuar paraprake.

Agjencia e miratoi paraqitjen për evidentimin në regjistrin e operatorëve të rrjeteve të komunikacioneve elektronike publike dhe paraqitjen e evidentimit në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesave.

-Paraqitjet për evidentimin në regjistrin e operatorëve të rrjeteve të komunikacioneve elektronike publike mund ta merrni këtu.

-Paraqitjen për evidentimin e në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesave mund ta merrni këtu

Agjencia e miratoi informacionin për incizimet e televizioneve regjionale jashtë Shkupit në sistemin e incizimit si periudhë testuese me propozim për fshirjen e tyre dhe konkludoi që të fshihen incizimet e periudhës testuese nga sistemi për incizimin e përmbajtjeve audio dhe audiovizuele për arsye se ato zënë një pjesë të konsiderueshme të hapësirës së disqeve dhe për shkak të faktit se veç më janë shikuar nga sektori përgjegjës dhe për ata nuk është konstatuar asnjë shkelje.

Agjencia e miratoi raportin nga realizimi i përkohshëm në bazë të punës së operatorëve të rrjetit të komunikacionit publik më datë 25.02.2014 në Strugë dhe me datë 26.02.2014 në Gjevgjeli dhe konkludoi operatorëve të rrjetit të komunikacionit publik të cilët transmetojnë servise programore televizive të cilët nuk janë të mbuluar me vërtetimet për regjistrimin e pakove programore nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mediatike që tu japë vendim me çka do tu urdhërohet që ti ndërpresin transmetimet e tyre edhe atë:

-Operator i rrjetit të komunikacionit elektronik publik Pela Digjital 2008 eksport – import Strugë në kuadër të pakos analoge që ti transmetoje: РТС 2, РТС 1, Rai Uno, RTCG Sat, NTV Sport, НТВ, Atlas TV, 24 Kitchen, CNN, Entertainment, Discovery ID, Disney junior, DM Sat, MTV Hit, Best of Macedonia (BOM), Happy TV, Show Turk, National Geographic Wild, WE Music, rosport 2, Alsat – M, Kanal 5 plus, Cinestar Action, FOX, Prva srpska dhe një kanal I vetëm në të cilin transmetohen përmbajtje artistike.

– Operator i rrjetit të komunikacionit elektronik publik G-KTV Strugë në kuadër të pakos analoge nuk mund ti transmetoje: NTV, Kanal 5 Plus, Fox Life, Nasha TV, Fishin One, Planeta, SHOW, Kanal D, Star, Eurosport, TOP Channel, TV 1000, Klan, Алфа ТВ, FOX, Fox CRIME, ATV, Channel 1 Russia, Eurosport, Eurosport 2, Super sport, Samanyoly TV, Super spoer dhe nj servis programor arab me përmbajtje fetare.

– Operator i rrjetit të komunikacionit elektronik publik SPAJDER – NET eksport – import Gjevgjeli nuk mund ti transmetoje:Kanal 5 plus, 24 Kitchen, Eurosport, Алфа ТВ, VH – 1, Hayat, National Geographic Wild, Antena, Atlas TV, MTV, FOX, Sport klub, Travel, Discovery, Канал 5, Balkanika, Planeta, Fox Movies, Boomerang, Euronews, CNN, TV 5 Monde, Sport klub 2, Carton Network, Universal Chanel, Disovery ID, Наша ТВ, Телма, Cinemania, Animapl Planet Sport Klub prime dhe MGM.

-Njëkohësisht Agjencia konkludoi dy operatorëve tu shqiptoje vendim për paralajmërim që menjëherë që ti largojnë mangësitë në lidhje me titrimin edhe atë: Pela Digjital 2008 eksport – import Strugë për titrimin e Discovery ID, Universal Chanel, FOX Crime, History, Travel, а на Г-КТВ во однос на титлувањето на TV 1000, Universal channel, FOX, Animal Planet dhe travel.

-Pas dhënies së vendimit, Agjencia do të bëjë monitorim kontrollues ndaj punës së radiodifuzerëve të lartë përmendur me qëllim që të vërtetohet se nëse të njejtit kanë vepruar ashtu siç duhet. Në të kundërt, Agjencia qo tu shqiptoje procedure për kundërvajtje.

-Tek operatori I rrjetit të komunikacioonit elektronik publik PET NET Gjevgjeli nuk janë konstatuar shkelje.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për regjistrimin e pakove programore:

-Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetet Shkup, Tetovë, Kumanovë Veles, Shtip, Vërtetim nr. 59 me çka pakoja e regjistruar programore digjitale si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: Kanal 5 plus,

-SHTR – operator i rrjetit kabllor KABEL – L – NET – Strugë, Vërtetim nr. 7 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5 plus, HRT 3 dhe Rai 2.



Accessibility

Accessibility