Kronikë nga seanca nr. 13

Shkup, 14.10.2014- Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme miratoi Propozim-Rregullore për dorëzimin e dokumentacioneve shoqëruese ndaj letrave të drejtuara në Arkivin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Këshilli i Agjencisë i miratoi aktet në vijim: Draft-Rregullore për formën dhe përmbajtjen e paraqitjeve për evidentimin në regjistrin e operatorëve të cilët transmetojnë pako programore dhe të lejes për regjistrimin e pakove programore/serviseve, Draft-Rregullore për formën dhe përmbajtjen e informimit për ndryshim të strukturës pronësore, Draft-Udhëzues për mënyrën e klasifikimit të llojeve audiovizuele dhe audioprograme, Draft-Rregullore për format e serviseve programore të radiodifuzerëve, Draft-Rregullore për obligimet e transmetimit muzikë burimore e dhënë në program, muzikë, program dokumentar dhe artistic, Propozim për sjelljen e Draft-Rregullores për mbrojtjen e personave të mitur.Accessibility

Accessibility