Kronikë nga seanca nr. 20

Shkup, 01,04.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e shqyrtoi ankesën nga bartësi i autorizuar i listës për kandidat për Kryetar i Republikës së Maqedonisë, Stevo Pendraovski, propozuar nga 38 deputetë (numri ynë 03-87/1 me datë 28.03.2014).

Tekstin e përgjigjes të Agjencisë mund ta merrni këtu

Agjencia e miratoi propozim përgjigjen e Kërkesës të SHTR Uskana – Kërçovë, nr. 03-86 me datë 27.03.2014 dhe konkludoi të dërgoje letër deri tek operatorët që nuk e transmetojnë: MOBI Servis nga Prilepi, Blizu filialja Prilep, Igmas – Net nga Manastiri, Miks Net nga Manastiri, Omega Net nga Demir Hisari, ROBI filialja Mobi nga Manastiri, Global Net nga Krusheva, KTV Kreçna nga Makedonski Brod dhe Kanal 16 nga Resen të fillojnë ta transmetojnë.Accessibility

Accessibility