Kronikë nga seanca nr. 22

SHKUP, 07.04.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi informacionin në lidhje me procedurën e mëparshme për kundërvajtje të kushteve për hapjen e falimentimit të Shoqërisë tregtare radiodifuzive “ Perspektiva TV” Shkup dhe konkludoi që në kontinuitet ta ndjeke procedurën e mëparshme për kundërvajtje të kushteve për hapjen e falimentimit të Shoqërisë tregtare radiodifuzive “ Perspektiva TV” Shkup për shkak të mbrojtjes së të drejtave të Agjencisë.Accessibility

Accessibility