Kronikë nga seanca nr. 23

SHKUP,11.04.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancen e sotme i shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore të TV Alfa Shkup dhe TV Alsat – M Shkup transmetuar me datë. 5,6 dhe 7 prill 2014 dhe konkludoi të veproje si më poshtë:

-për shkeljen e nenit 76 paragrafi 4 nga Kodi zgjedhor, Agjencia do të nisë procedurë për kundërvajtje para gjyqit kompetent respektivisht para dërgimit të kërkesës për nisje të procedurës për kundërvajtje do të nisë procedurë për balancin kundër TV Alfa Shkup për shkak të transmetimit reklamim i paguar politik në filmat e animuar për fëmijë me kohëzgjatje të madhe. Raportin nga monitorimi i servisit programor të TV Alfa Shkup mund ta merrni këtu.

-për kapërcimin e kufirit për reklamim të paguar politik që është në kundërshtim me nein 75-gj paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, Agjencia do të dërgoje kërkesë për inicimin e procedurës për kundërvajtje par gjyqit kompetent respektivisht para dërgimit të kërkesës për inicimin e procedurës për kundërvajtje do të sjellë procedurë për balancim kundër TV Alfa Shkup dhe TV Alsat – Shkup

Raportin nga monitorimi i servisit programor të TV Alfa Shkup mund ta merrni këtu.

Raportin nga monitorimi i servisit programor të TV Alsat – M Shkup mund ta merrni këtu.

Agjencia e miratoi informacionin në drejtim të përgatitjes së kontributit të Republikës së Maqedonisë ndaj raportit vjetor të Komisionit Evropian për realizimin e përparimit ( shtator 2013 – prill 2014).

Agjencia e miratoi informacionin në lidhje me kërkesën për dhënien e pakos analoge për të gjithë filialet e BLIZU MEDDIA END BROUDBEND Shkup dhe konkludoi që ti informoje operatorin që të përgatisë kërkesë të veçantë për regjistrimin e serviseve programore dhe ta dorëzoje së bashku me të gjithë dokumentet e nevojshme për programet e reja të regjistruara dhe për serviset programore që u vazhdon kontrata për transmetim, si dhe për filialet e porsahapura, në pajtueshmëri me Rregulloren për regjistrimin e pakos së serviseve programore të operatorëve të rrjetit të komunikacionit publik nr. 01-5198/1 me datë 10.10.2012.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për regjistrimin e pakove programore:

-Për Shoqërinë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filialja Strugë, Dibër, Zhelinë dhe Tearcë, Vërtetim nr. 1 me çka pakot e regjistruara programore si të tëra plotësohen me serviset programore televizive: TVM 1 , TVM 2, Kanali parlamentar, Sitel, Kanal 5, Alfa, Telma, Alsat – M, Kanal5 plus, Sitel 3, TV Sonce, 24 Lajme, Nasha TV, B92 Info, Svet Plus, Kopernikus, Duga, Astro TV, Happy TV, DM Sat, Palma Plus, Rodina, Top Music, TV 1, Balkanika, Fen TV, Planeta, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, CNN Internacional, TCM, Cartoon Network, Boomerang, Fashion TV, National CEO, Fox Life, Fox, 24 Kitchen, Chasse & Pache, AB Motors, Rai Uno, Rai Due, RTS Sat, HRT 1, SLO 1, RTCG, JRTS, TRT Turk, Kabel eins, N24, ProSieben, RTK Sat, TEK Rumeli, Al Jazeera Balkans, Hayat, MTV Adria, VH1, BN, BN Music, Travel Channel, Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Eurosport, Eurosport 2, Klasik TV, Kanal D, Star TV, Tring Max, Tring Super, Tring Life, Tring Comedy, Tring Fantasy, Tring Planet, Tring World, Tring History, 3 Plus, Living, Tring Shqip, Tirana TV, Kanali 7, Folk Plus, BBF Music TV, Tring Tring, Tip TV, Tring Sport News, RTV 21 Sat, Vision Plus, HRT 3, TV Soko, Russia Today, Russia Today Doc, Russia Today HD, Russia Today Doc HD dhe TV K3.

-Për Shoqërinë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLLE KALL Kërçovë filialja Dibër dhe Zhelinë, Vërtetim nr. 10 dhe nr. 5 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TVM 1 , TVM 2, Kanali parlamentar, Sitel, Kanal 5, Alfa, Telma, Alsat – M, Kanal5 plus, Sitel 3, TV Sonce, 24 Lajme, Nasha TV, B92 Info, Svet Plus, Kopernikus, Duga, Astro TV, Happy TV, DM Sat, Palma Plus, Rodina, Top Music, TV 1, Balkanika, Fen TV, Planeta, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, CNN Internacional, TCM, Cartoon Network, Boomerang, Fashion TV, National CEO, Fox Life, Fox, 24 Kitchen, Chasse & Pache, AB Motors, Rai Uno, Rai Due, RTS Sat, HRT 1, SLO 1, RTCG, JRTS, TRT Turk, Kabel eins, N24, ProSieben, RTK Sat, TEK Rumeli, Al Jazeera Balkans, Hayat, MTV Adria, VH1, BN, BN Music, Travel Channel, Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Eurosport, Eurosport 2, Klasik TV, Kanal D, Star TV, Tring Max, Tring Super, Tring Life, Tring Comedy, Tring Fantasy, Tring Planet, Tring World, Tring History, 3 Plus, Living, Tring Shqip, Tirana TV, Kanali 7, Folk Plus, BBF Music TV, Tring Tring, Tip TV, Tring Sport News, RTV 21 Sat, Vision Plus, HRT 3, TV Soko, Russia Today, Russia Today Doc, Russia Today HD, Russia Today Doc HD dhe TV K3.

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor DTUKOMBO 2003 Kumanovë, Vërtetim nr. 5 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5 plus, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Golf Klub, Lov i Ribolov, Ultra, Mini Ultra, ISQ Life dhe Cinemania.

-Për Telekomin Maqedonas SHA – Shkup, Vërtetim nr. 59, me çka pakoja e regjistruar programore, si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: TV Kanal 8 (lokale).

-Për shoqërinë për prodhimtari, tregti dhe aktivitete shërbyese KTV PESHNA Makedonski Brod, Vërtetim nr. 4, me çka pakoja e regjistruar programore, si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TV Boem (regjionale D 5), TV Anisa (lokale), TV Vizhn – BM (regjionale D 5), BN TV dhe BN Music.

-Për SHTR- operator i rrjetit kabllor KABELL Strumicë, Vërtetim nr. 5 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5 plus, 24 Lajme, TV K3, Kopernikus Mjuzik, HD Mjuzik, Valentino, HRT 3, BNT dhe JRTS.

-Për SHTR operator I rrjetit kabllor GIV Gostivar, Vërtetim nr. 1, me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TVM 1, TVM 2, Kanali parlamentar, Sitel, Kanal 5, Alfa, Telma, Alsat-M, Kanal 5 plus, Sitel 3, TV Sonce, 24 Lajme, Nasha TV, TV 2 (lokale), G-TV Televizion (local)), TV Koha (regjionale D 8), TV Kiss (regjionale D 8), TV Çegrani Media (regjionale D 8), TV Menada (regjionale D 8), 3 Plus, Agon Channel, BBF Music TV, Club TV, Desire, Elrodi TV, Folk +, Jolly HD, Kanali 7, Koha Vision, Living, Muse, RTV 21 Sat, RTV 21 Plus, Smile, Tele Sport, Tip TV, Tirana TV,Vision Plus, Tring Comedy, Tring Fantasy, Tring History, Tring Life, Tring Max, Tring Planеt, Tring Shqip, Tring Sport News, Tring Super, Tring Tring, Tring World, NDR, 3 Sat, Kika, Arte, M 2, Kabel 1, HSE 24, Sat 1, JRTS, N-TV, VOX, TV 5 Monde, France 24, RTP i, RTL, RTL 2, Super RTL, PRO 7, N 24, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News, Slovenia 1, Slovenia 2, RTS Sat, HRT 1, HRT 3, HRT 4 dhe RTCG.

-Për Shoqërinë për telekomunikacion PET NET Gjevgjeli, Vërtetim nr. 3 me çka pakoja e regjistruar programore, si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5 dhe Kanal 5 plus.

-Për Shoqërinë për telekomunikacion PET NET Gjevgjeli, Vërtetim nr. 12 me çka pakoja e regjistruar programore si e tët plotëdohet me serviset programore televizive.

 

 

 Accessibility

Accessibility