Kronikë nga seanca nr. 34 e KRD-ës

SHKUP,10.07.2013 – Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme e miratoi informacionin për pagesën e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodiodifuzive pas përllogaritjeve të dorëzuara për shoqëritë tregtare radiodifuzive dhe konkludoi të inicioje procedurë për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Radio Mis 2008 Plasnicë dhe Produksionit – LGN Negotinë të cilët pas përllogaritjeve të dorëzuara nuk e kanë bërë pagesën e lejes. Njëkohësisht Këshilli konkludoi që ti paralajmëroje për herë të fundit që ta paguajnë borxhin ndaj Këshillit në afat prej 15-të ditëve që nga inicimi i procedurës për marrjen e lejes, duke i njoftuar se në të kundërt, Këshilli do të sjelle vendim për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive.

 KRD e miratoi informacionin në lidhje me të dhënat e mara nga ana e Agjencisë për komunikime elektronike për mos shfrytëzimin e radio frekuencës 102.2 MHz nga ana e Shoqërisë për radiodifuzion DI-XHEJ –Strugë dhe konkludoi për inicimin e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodfifuzive. Këshilli do të realizoje një vizitë zyrtare tek Shoqëria për radiodifuzion DI-XHEJ –Strugë, për të vërtetuar se nëse ky transmetues ka filluar me transmetimin e servisit programor dhe frekuencës së dhënë 102,2 MHz.

 -KRD e miratoi analizën e ndjekjes së strukturës pronësore të transmetuesve dhe të obligimeve të tyre në pikëpamje të transparencës të pronësisë në periudhë prej 01 janar deri më 30 qershor 2013.

 -KRD e miratoi informacionin në lidhje me kërkesën në pajtueshmëri për ndërrimin e strukturës pronësore të SHTR TELEVIZIONI TIKVESHIJA –Kavadarci dhe konkludoi që ti japë miratim për ndryshimin e strukturës pronësore.

 -KRD e miratoi informacionin për kërkesën e dorëzuar nga SHTR DIBRA TV dhe konkludoi që ta tërheqë ankesën kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Dibër me çka të akuzuarit SHTR TV Dibra dhe redaktorit përgjegjës personit juridik i është shqiptuar sanksion- paralajmërim.

 Këshilli i Radiodifuzionit konkludoi që ti japë vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

 -Shoqërisë për telekomunikim inxhenieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA BROUDBEND Shkup, për qytetin e Kumanovës Vërtetim nr. 18 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore: Telma, Alsat – M dhe Balkanika.

 -Shoqërisë për telekomunikim inxhenieringu i, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA BROUDBEND Shkup, për qytetin e Tetovës Vërtetim nr. 18 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore: Telma dhe Alsat – M.

 -Shoqërisë për telekomunikim inxhenieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA BROUDBEND Shkup për qytetin e Velesit. Vërtetim nr. 19 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore: Telma dhe Alsat – M.

 – Shoqërisë për telekomunikim inxhenieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit. Vërtetim nr. 20 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore: Telma dhe RTS.

 -SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16 Resen, Vërtetim nr. 15 meçka paketa e regjistruar digjitale si e tërë plotësohet me serviset programore televizive : Tring Super, Tring Sport, Folk Plus, Tring World, Mediasat (Scan), Tring Comedy, Tring Shqip, Tring Tring, NTV, Vision Plus, Tring Max, Tring Life, 3 Plus, Tring Planet, Club TV, Kanali 7dhe X-Tring.

 – SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16 Resen, Vërtetim nr. 16 meçka paketa e regjistruar digjitale si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Discovery Channel, Animal Planet, TLC, ID Investigation, Discovery, Discovery World dhe Discovery Science.

 – SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16 Resen, Vërtetim nr. 18 meçka paketa e regjistruar digjitale si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Tring Super, Tring Sport, Folk Plus, Tring World, Mediasat (Scan), Tring Comedy, Tring Shqip, Tring Tring, NTV, Vision Plus, Tring Max, Tring Life, 3 Plus, Tring Planet, Club TV, Kanali 7 dhe X-Tring.

 – SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16 Resen, Vërtetim nr. 19 meçka paketa e regjistruar digjitale si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Discovery Channel, Animal Planet, TLC, ID Investigation, Discovery, Discovery World dhe Discovery Science.

 – Telekomit Maqedonas SHA, Vërtetim nr. 42 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: MTV Hits, MTV Rocks, MTV Dance, VH 1 dhe VH 1 Classic.

 -Shoqëria për telekomunikacion PET NET, Vërtetim nr. 2 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore: Kanal Vis Strumicë (lokale), Face TV, Da Vinci Learning, Outdoor, IQS Life, MTV Adria dhe Ginx.

 – Shoqëria për telekomunikacion PET NET, Vërtetim nr. 3 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore: TV Kobra Radovidsh (rajonale), Eurosport dhe Eurosport 2.

 – SHTR – operator i rrjetit kabllor KDC – VT Probishtip, Vërtetim nr. 5 meçka paketa e regjistruar digjitale si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Alfa TV, Sitel, Sitel 3, TV Sonce, Kanal 5 plus, Nasha TV, Kopernikus TV, Al Jazeera Balkans, B92 info, TV 1, MTV Adria,BN TV, BN Music, Hayat, Travel Channel, World Fashion, Eurosport, Eurosport 2, HRT 1, HRT 3 dhe RTS SAT.

 – SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, Dega Telekabel– paketë digjitale për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Sh Nikola, Strumicë,Koçan,Negotinë, Radovish dhe Kavadarc, Vërtetim nr. 18 meçka paketa e regjistruar digjitale si e tërë plotësohet me serviset programore televizive:: True Entertainment, Bliss TV, Chart Show TV, Dance TV, Flava TV, Scuzz TV, The Vault TV, POP TV POP Girl, Tini Pop, Kix, True Movies 2, Chart Show Dance, French Lover TV dhe Free –X TV.

 Shoqërisë për tregti dhe shërbime TOTAL TV Shkup Vërtetim nr. 3 meçka paketa e regjistruar digjitale si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Sport Klub HD, Sport Klub plus HD, Sport Klub prime HD, Sport Klub premium HD Eurosport HD, Eurosport 2 HD, National Geographic HD FOX, CBS Drama dhe CBS Reality.Accessibility

Accessibility