Kronikë nga seanca nr. 37

Shkup, 18.06.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme i shqyrtoi informacionet nga realizimi i monitorimit kontrollues ndaj punës së operatorëve të rrjetit të komunikacionit publik SPAJDER-NET Gjevgjeli, PET NET Gjevgjeli më datë 12.06.2014. Agjencia për operatorët PET NET Gjevgjeli solli vendim për marjen e masës me çka e paralajmëroi dhe e urdhëroi që menjëherë ta ndërpesë ritransmetimin e serviseve programore në kuadër të pakos digjitale të saj: TV VTV, Alsat M, Russia Today dhe Russia Today Documentary në pajtueshmëri me nenin 23, alineja 1 dhe neni 141 paragafi 13 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

SPAJDER – NET Gjevgjei ka vepruar пplotësisht pas dhënies Vendimit për ndërprerjen e ritransmetimit të serviseve programore.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për regjistrimin e pakove programore:

-Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu dhe softuer – operatori kabllor KABELKAL eksport-import Kërçovë filialja në Strugë, Dibër, Zhelinë dhe Tearcë, Vërtetim nr. 3 me çka pakoja e regjistruar programore, si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TV Spektra (lokale-Komuna e Strugës dhe Vevçani), TV Kaltrina (lokale- Komuna e Strugës dhe Vevçani), TV Koha(rajonale D8 -Попова Шапка), Spot Klub 1, Spot Klub 2, Spot Klub 3, Golf Klub, Lov i Ribolov, Ultra, Mini Ultra, IQS Life, Cinemania, Vizion Plus, Living, Tring 3 plus, Tring Shqip, Smile, Kanali 7, Muse, Agon Channel, Tip TV, Tring Tring, Tring Super, Tring Max, Tring Fantasy, Tring Life, Tring Comedy, Tring History, Tring World, Tring Planet,BBF, Folk Plus, Desire, Jolly HD, Telesport, RTV 21 Popullore, Tirana TV, Luxe TV, Motors TV, Bunga Bunga, Bizarre, Sofia dhe TV Boka;

-Shoqërisë për tregti dhe shërbime IP SISTEMS eksport-import Kumanovë, Vërtetim nr. 3 (pako analoge) dhe Vërtetim nr. 1 (pako digjitale) me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me pakot programore televizive:Kanal 3, Kanal 6, SOS, DUGA, Hayat, Hayat Plus, Hayat Folk, KCN, KCN Music 2 dhe KCN Svet Plus 3;

-Shoqërisë tregtare radiodifuzive televizioni kabllor VINSAT KABEL, Vërteim nr. 10 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer dhe Viasat Nature;

-Shoqërisë tregtare radiodifuzive operatori kabllor SANET KABELSAT Vinicë, Vërtetim nr. 4 me çka pakoja e regjistruar programore, si e tërë plotësohet me serviset programore televizive:TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer dhe Viasat Nature;

-Shoqërisë tregtare radiodifuzive – operator I rrjetit kabllor FILADELFIJA – 2002 Koçan, Vërtetim nr. 9 (pako analoge) dhe Vërtetim nr. 2 (pako digjitale) me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me srviset programore televizive:Kanal 5 plus, Alfa TV, Alsat M, Nasha TV, TV Iris (Regjionale D3 – Turtel), Kanal 5, 24 Lajme, TV Koçani-LD (Lokale –Komuna Koçan, Vinicë, Çeshinovë – Obloshevë dhe Zrnovce), Telma, TV D1 (regjionale D3 -Turtel), Spot Klub 1, Spot Klub 2, Spot Klub 3, Golf Klub, gjueti dhe peshkim, Ultra, Mini Ultra, IQS Life, Cinemania, Discovery, Animal Planet, TLC, Discovery World, Discovery Science, DiscoveryInvestigation dhe Planeta;

-Shoqërisë tregtare radiodifuzive operator I rrjetit kabllor KABEL RIZ Koçan, Vërtetim nr. 9(pako analoge) dhe Vërtetim nr. 2 (pako digjitale) me çka pakoja e regjitruar programore, si e tërë plotësohet me serviset programore televizive:Kanal 5 plus, Alfa TV, Alsat M, Nasha TV, TV Iris (regjionale D3 turtel), kanal 5, 24 Lajme, TV -LD (lokale – Komuna, Koçani, Vinicë, Çeshinovo – Obleshevë dhe Zrnovce) dhe Telma;



Accessibility

Accessibility