Kronikë nga seanca nr. 44 e KRD-ës

Shkup, 11.09.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme e shqyrtoi raportin e monitorimit të serviseve programore TV Boem Kërçovë më 21 qershor dhe Lajf Radio Shkup transmetuar më datë 23 qershor. Në ditët e analizuara nuk është konstatuar shkelje tek programet e transmetuesve të lartpërmendur.

KRD e miratoi informacionin për kërkesën e pajtueshmërisë për ndërrimin e strukturës pronësore të SHTR Radio Aktuel Manastir. Duke pasur para sysh atë se nuk ekzistojnë pengesa, respektivisht nuk jepet përqendrim i palejuar mediatik, Këshilli e miratoi ndërrimin e strukturës pronësore të transmetuesit të lartpërmendur.

KRD e miratoi informacionin për mënjanimin e përqendrimit të palejuar mediatik tek SHTR Radio Merak 5 FM Veles dhe tek SHTR RTV Orbis. Këta dy transmetues në afatin e paraparë e përputhën punën e tyre me dispozitat e Ligjit për veprimtari radiodifuzive.

KRD e miratoi informacionin pas letrës së dorëzuar nga transmetuesi regjional SHTR TV EDO Saraj, nr. 03-2876/4 më datë 22.07.2013, në lidhje me monitorimin e Këshillit të radiodifuzionit gjatë transmetimit të film programit nga ana e këtij transmetuesi, në kohë prej datës 09.06.2013 deri më datë 16.06.2013 dhe konkludoi si më poshtë:

Ndërprerje e shqiptimit të masës për kundërvajtje në pajtueshmëri me konluzionin e Këshillit nr. 02 – 2906 / 5 më datë 01.07.2013, kundër SHTR TV – EDO Saraj, në pikëpamje të ndërrimit të sasisë dhe përmbajtjes së ndëshkimeve të bëra me ndikim.

Nismë për procedurën e kundërvajtjes së re, respektivisht miratimin e procedurës për marrëveshje, para se të dërgohet kërkesë për fillimin e procedurës për kundërvajtje deri tek gjyqi kompetent, për filmat për të cilat është mënjanuar bisedimet e SHTR TV – EDO Saraj, respektivisht për shkeljet e realizuara në vazhdim me transmetimin e filmave të mëposhtëm:

-Filmi i luajtur „Blood crime“, pa përkthim të titullit gjatë paralajmërimit, më datë 10.06.2013 me fillim prej ora 20:30

-Film i animuar Мerrie Melodies/The Bashfull Buzzard, më datë 12.06.2013 me fillim prej ora 8:56 dhe

Fimi i luajtur „Lethal weapon“ nga viti 1989 më datë 15.06.2013 me fillim prej ora 23:08

I cili përbëhet në transmetimin e programeve pa rregullimin e të drejtave të autorit, që është në kundërshtim me nenin 77 paragrafi 1 nga Ligji për veprimtari radiodifuzive.

KRD e miratoi informacionin për NASHA TV Shkup dhe TELEVIZIONI SONCE Prilep, pas inicimit të procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive. Këshilli solli vendim për ndalimin e inicimit të procedurës për marrjen e lejes për veprimtari radiodifuzive të transmetuesve të lartpërmendur, të cilët pas inicimit të procedurës për marrjen e leje, ndërsa para sjelljes së vendimit të Këshillit e kanë bërë pagesën e kompensimit.

Këshilli i radiodifuzionit konkludoi që të lëshoje vërtetime për paketat e regjistruara programore të më poshtme:

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor KTV PESHNA Makedonski Brod rr. Partizanska nr. 1 Makedonski Brod, Vërtetim nr. 2 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: MTV 1, MTV 2, Kanali Parlamentar, Telma, Sitel, Sitel 3, Kanal 5, Kanal 5 Plus, Alfa TV, Nasha TV, 24 Vesti, TV Sonce, B 92 info, Svet plus, Kopernikus TV, Kopernikus Mjuzik, Palma Plus, Studio B, Happy TV, Duga TV, Spektrum TV, HD Mjuzik, DM Sat, Astro TV, Top Music, SOS Kanal, Alternativna TV, Valentino TV, Atlas TV, Fen TV, Balkanika TV, Planeta, Rodina, Russia Today, Russia Today Doc dhe TV Soko.

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor KRATEL SAT Vinicë rr. Slavço Stojmenovski nr.32 Vinicë, Vërtetim nr. 3 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5, Klasik TV, Kanal D, Star TV, Balkanika, Fen TV, Sport Klub, Sport Klub +, SK Prime, Golf Klub, Fishing and Hunting, Ultra, Cinemania, Mini Ultra, IQS Live, Tring Maks, Tring Super, Tring Life, Tring Comedy, Tring Fantasy, Tring Planet, Tring World, Tring History, 3 Plus, Living, Tring Shqip, Tirana TV, 7 News, Folk Plus, BBF, Tring Tring, TIP TV, Tring Sport News, RTV 21, Vizion Plus, X – Tring, Top channel, Klan TV, Sport News, Digi Plus, Film Aksion, Film Komedi, Top News, Scan TV, Exn.Natyre, Bang Bang, Cufo TV, T-Channel, My music, HRT 3, TV Soko, Russia Today, Russia Today Doc, Russia Today HD dhe Russia Today Doc HD.

 -Për Shoqërinë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, rr. 3 Makedonska Brigada pn, Vërtetim nr 23 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv:

 – Për SHTR operator i rrjetit kabllor G – ON Dibër TC ALFA Dibër, Vërtetim nr. 7 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5, Klasik TV, TV Alsat Sha, Super Sonic, Planeta, Balkanika, Fen TV, Sport Klub, Sport Klub +, SK Prime, Golf Klub, Fishing and Hunting, Ultra, Cinemania, Mini Ultra, IQS Live, Tring Maks, Tring Super, Tring Life, Tring Comedy, Tring Fantasy, Tring Planet, Tring World, Tring History, 3 Plus, Living, Tring Shqip, Tirana TV, 7 News, Folk Plus, BBF, Tring Tring, TIP TV, Tring Sport News, RTV 21, Vizion Plus, X – Tring, Top channel, Klan TV, Sport News, Vizion Plus, X – Tring, Top channel, Klan TV, Sport News, Digi Plus, Film Aksion, Film Komedi, Top News, Scan TV, Exn.Natyre, Bang Bang, Cufo TV, T-Channel, My music, DM Sat, TV Soko, Russia Today, Russia Today Doc, Russia Today HD dhe Russia Today Doc HD.

 – Për SHTR operator i rrjetit kabllor G-KTV Strugë dega Zhelinë, Vërtetim nr. 2 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5, Klasik TV, TV Alsat Sha, Super Sonic, Planeta, Balkanika, Fen TV, Sport Klub, Sport Klub +, SK Prime, Golf Klub, Fishing and Hunting, Ultra, Cinemania, Mini Ultra, IQS Live, Tring Maks, Tring Super, Tring Life, Tring Comedy, Tring Fantasy, Tring Planet, Tring World, Tring History, 3 Plus, Living, Tring Shqip, Tirana TV, 7 News, Folk Plus, BBF, Tring Tring, TIP TV, Tring Sport News, RTV 21, Vizion Plus, X – Tring, Top channel, Klan TV, Sport News, Vizion Plus, X – Tring, Top channel, Klan TV, Sport News, Digi Plus, Film Aksion, Film Komedi, Top News, Scan TV, Exn.Natyre, Bang Bang, Cufo TV, T-Channel, My music, DM Sat, TV Soko, Russia Today, Russia Today Doc, Russia Today HD dhe Russia Today Doc HD.

– Për SHTR operator i rrjetit kabllor G-KTV Strugë TC Bezisten pn Strugë, Vërtetim nr. 7 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5, Klasik TV, TV Alsat Sha, Super Sonic, Planeta, Balkanika, Fen TV, Sport Klub, Sport Klub +, SK Prime, Golf Klub, Fishing and Hunting, Ultra, Cinemania, Mini Ultra, IQS Live, Tring Maks, Tring Super, Tring Life, Tring Comedy, Tring Fantasy, Tring Planet, Tring World, Tring History, 3 Plus, Living, Tring Shqip, Tirana TV, 7 News, Folk Plus, BBF, Tring Tring, TIP TV, Tring Sport News, RTV 21, Vizion Plus, X – Tring, Top channel, Klan TV, Sport News, Vizion Plus, X – Tring, Top channel, Klan TV, Sport News, Digi Plus, Film Aksion, Film Komedi, Top News, Scan TV, Exn.Natyre, Bang Bang, Cufo TV, T-Channel, My music, DM Sat, TV Soko, Russia Today, Russia Today Doc, Russia Today HD dhe Russia Today Doc HD.

– Për SHTR operator i rrjetit kabllor KABEL L NET Labënisht Vërtetim nr. 5 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TV Alfa, Telma, TV Kaltrina, TV Palma Plus, Soko, Alternativna TV, TV1, Planeta, Rai uno, RTL, SAT 1, Prosieben dhe Kanal D.

 – Për SHTR operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, Dega Kabllor analog paket i zgjedhur për qytetet Shkup, Veles, Manastir, Sh. Nikole, Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci, Vërtetim nr. 2 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TV Alsat – M, TV Amazon dhe TV Koçani.

 -Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Velesit, Shtipit, Prilepit rruga. 3 Makedonska Brigada pn, Vërtetim nr. 46 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Discovery, TLC, Animal Planet, ID, Discovery World, Discovery Science, Showcase HD, Animal HD dhe Science HDAccessibility

Accessibility