Kronikë nga seanca nr. 60-të e KRD-ës

SHKUP, 22.11.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

-Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr. 23 dhe për qytetin e Tetovës Vërtetin nr. 23 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisein programor televizive: Balkanika.

-Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Vërtetim nr. 25, për qytetin e Shtipit Vërtetim nr. 20, për qytetin e Kumanovës Vërtetim nr. 22 dhe për qytetin e Prilepit vërtetim nr. 24 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: DM SAT dhe Balkanika.

– SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, filialet e Telekabell – paketë digjitale për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Shën Nikole, Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci, Vërtetim nr. 20 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5 dhe Atlas TV.

-Shoqërisë për telekomunikacion, tregti dhe shërbime KAM NET M.Kamenica, Vërtetim nr. 2 me çka paketa e regjistruar programore: TV Star, (rajonale), TV Iris (rajonale), TV D1 (rajonale), Sport Klub +, Fishing& Huting, Golf Klub, Cinemania, Planeta dhe Balkanika.

– Shoqërisë për telekomunikacion PET NET, Vërtetim nr. 6 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Russia 24 dhe RTR Planeta.

-Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPEJS TEL NET Shkup, Vërtetim nr. 5 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive.Accessibility

Accessibility