Kronikë nga seanca nr. 9

Shkup, 12.09.2014 – Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme konkludoi që ta ndërpresë procedurën e nisur për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Shoqërisë tregtare radiodifuzive PRODUKSIONI-LGN eksport-import Negotinë nr.07-3478/1 od 27.11.2008, për shkak të ndërprerjes së vlefshmërisë të lejes me fuqinë e ligjit.

Këshilli i Agjencisë solli vendim për rebalancin e planit financiar për furnizime publike në vitin 2014 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviziele.

Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dha miratim për ndryshimin dhe plotësimin e Planit vjetor për furnizime publike në vitin 2014, të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.Accessibility

Accessibility