Kronikë nga seanca16-të

Shkup, 02.04.2019. – Këshilli i Agjencisë shpërndau licenca për radio transmetim të shërbimeve programore, fjalim-muzikë me forma të specializuara ku tipi dominues i programit ka një veçori argëtuese në shqip, dhe në gjuhën maqedonase, në nivel shtetëror.

Në lidhje me iformacionin mbi inspektimin e jashtëzakondshëm në Agjencion për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të refuzuara nga Këshilli i Agjencisë si të pabaza nismën e dërguar nga inspektorati administrative shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, paraqitur nga TRD 24 Vesti SHPKPV Shtip.

Bazuar në konstatimet e mbikëqyrjes operative, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për shqiptimin e masës-vërejtje publike ndaj TRD 24 Vesti SHPKPV Shtip për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (mbrojtja e minorenëve nga programe që mund ti dëmtojnë fizikisht, psiqikisht ose zhvillimit  moral) dhe nenit 16 dhe 17 nga Rregullorja për mbrojtjen e minorenëve.

Miratuar është dhe Rregullorja për qasjen në sistemin  elektronik të orarit të punës në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.Accessibility

Accessibility