Kronikë nga vazhdimi i parë i seancës së 4-ët

Shkup, 30.01.2024 – Në vazhdimin e parë të seancës së 4-ët, mbajtur më 29.01.2024, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR RADIO HIT FM SHPKNJP Shkup.Accessibility

Accessibility