Deklarata për lirinë e shprehjes dhe informacionet në media në kontekst të luftës kundër terrorizmit

Deklarata për lirinë e shprehjes dhe informacionet në media në kontekst të luftës kundër terrorizmit u miratua nga Komiteti i ministrave më 2 mars të vitit 2005 në mbledhjen e 917-të e zëvendës ministrave Dokumentin mund ta gjeni këtu.Accessibility

Accessibility